Η E-LA-WON στο Ομογενειακό Hellenic TV

Ο Γιάννης Καμπούρης μιλάει στον Γιάννη Σκάλκο και στο ομογενειακό κανάλι Hellenic TV για το ξεκίνημα της E-LA-WON, τα προϊόντα, τα βραβεία, τις καινοτομίες και πολλά άλλα.

© 2021 Fiera Milano SpA - P.IVA 13194800150
Si è verificato un errore